در حال حاضر 0 نوبت برای شما به ثبت رسیده است.

کلینیک پوست و مو:: بیماری های شایع ::در این بخش، بیماری‌های شایع پوستی به ترتیب حروف الفبای فارسی، لیست شده است که می‌توانید با کلیک بر روی هرکدام از بیماری ها، اطلاعات بیشتری از آن بیماری کسب نمایید.


 

الف

اونیکولیز
اریتم گرهی
اریتم مولتی‌فرم
اگزما
ایکتیوز


آ

آبدانه
آبسه
آفتاب‌زدگی
آفتاب‌سوختگی
آکرودرماتیت آنتروپاتیک
آکنه
آکنه روزاسه
آنژیوادم
آنژیوم


ب
بیماری پروانه‌ای
بیماری هایلی-هایلی
بیماری‌های پوستی
بیماری‌های ناخن


پ
پای ورزشکاران
پسوریازیس
پمفیگوس
پیتیریازیس روزه‌آ
پینه


ت
تاول
توبروز اسکلروزیس


ج
جوش سرسیاه
جوشدانه


چ
چرک‌دانه


خ
خارش
خال


د
درماتوفیتوز
درماتیت
درماتیت سبوره‌ای
دلمه (ضایعه پوستی)
دمل


ر
راش (ضایعه پوستی)
ریزش مو
ریزش موی آندروژنیک


ز
زونا
زردزخم
زگیل
زگیل آبکی


س
سالک (بیماری)
سرخ‌هاله
سرطان سلول پایه‌ای
سرماسوزک
سفت‌دانه
سلولیت (تجمع چربی)


ش
شوره سر


ط
طاسی
طاسی منطقه‌ای (ریزش سکه ای)


ع
عقربک


ک
کورک
کچلی
کراتوز پیلاریس
کژنه
کفگیرک
کهیر
کیست پیلونیدال


گ
گزرودرما پیگمنتوزوم
گشادشدگی مویرگ‌ها


ل
لوپوس اریتماتوی دیسکوئید
لوپوس ولگاریس
لکه پوستی
لکه مغولی
لیکن پلان


م
موخوره
میخچه


ن
ناخن فرورفته
نارویش مادرزاد پوست


هـ
همانژیوم
هیپرکراتوز
هیپرهیدروز