درباره پزشک یاب :

سرویسی که امروز در اختیار شما قرار داشته و مورد استفاده قرارگرفته است، حاصل روزها و ساعت‌ها کار و تلاش بی‌وقفه همکاران واحد ارتباطات و فناوری اطلاعات مجموعه “پزشک یاب شمال” بوده است که تا این لحظه تلاش کرده تا بخشی از نیازهای مردم عزیزمان را برطرف نماید.